Välj mellan fadderskap (A eller B) eller endast medlemsskap (C) 

Vad händer efter att du anmält dig som fadder?

Du blir då medlem och får ett välkomstmejl och information om det barnfadderskap eller byfadderskap som du stöttar. Löpande får du information på mejl, mellan 2 till 4 ggr per år. Ett fadderskap kostar endast 100 SEK per månad


A: Barnfadder

Du får följa ett specifikt barn under tiden du har fadderskapet. Vara med i med- och motgång. Se ett leende men också motgångar. Vi försöker berätta som det är. Fadderbarnet kan vara föräldralöst, bortlämnat eller bor i en bonusfamilj. Du får ett intyg från Children's Home med bild på barnet, dess namn och ålder. Du bidrar även till inköp såsom mat, ved, hälsovård och skolmaterial. En del av fadderpengen används till påverkan och fattigdomsbekämpning

Pengarna räcker även till fadderbarnets skolgång, till vårdförsäkring, besök på vårdcentral och någon rolig utflykt per år. Du är anonym för fadderbarnet men den vet att Children's Homes faddrar finns. Som fadder är du medlem i Children's Home och årsavgiften är på 110 kr. 


B: Byfadder


Du stöttar Children's Homes projekt i den lokala byn. Du är anonym men Ditt bidrag hjälper informationscentret MCTF till att hjälpa utsatta familjer, handikappade, gamla människor, vuxna och barn.

Du bidrar till att ingen blir glömd i ett fattigt samhälle. Kanske kan ditt bidrag räcka till att hjälpa en familj att klara av en ansträngd och utsatt situation. Inköp till ved, mat och skolmaterial är det vi tänker på då. Du är anonym, men familjen vet om att den fått hjälp genom ett fadderskap

Du får mejl och genom det veta mer om Children's Homes arbete och projekt genom MCTF. Som fadder är du medlem i Children's Home och årsavgiften är på 110 kr. 


C: Endast medlemsskap. 110 kr per år

Alla vill inte vara fadder men kan känna att vilja stödja ändå. Därför finns ett val att endast vara medlem och det ger oss ett indirekt stöd och medlemmen är lika viktig som våra faddrar. 
Vid anmälan om medlemskap får du ett välkomstmejl och ett medlemsnummer. Genom medlemskapet stödjer du idéen med Children´s Home och den vision vi tror på Några gånger per år kommer information till dig, om vår verksamhet. Har du inte mejl be någon hjälpa dig med anmälan så kan du ändå stödja oss.

Årsavgiften är det som visar att man är medlem

Dela den här sidan

Vid anmälan:

Skriv namn och vilken ort du bor på -och vad du vill välja för ett specifikt fadderskap. Du får sen ett mejl. Ibland fastnar vårt svar i din skräppost - kolla även där.


Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter.


När du registrerar dina uppgifter så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.


Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din gåva och deltagande.