Policy samarbetspartners

Policy samarbetspartners

Årsmötet 2022 för året 2021

Årsmötet avslutat

Årsmötets ordförande Lars-Erik Eriksson med sekreterare och justerare ledde oss genom mötet. Stort tack!

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Delar från Årsmötet:Stadgeändring till teckningsrätt för bankmedel, två i förening, ordförande och kassör

• Till styrelseledamöter valdes även Kerstin Lindgren(2 år). Tidigare styrelsemedlemmar Karin Rönnkvist, Mathias Fridholm, Sara Svensson, Helena Andersson, Jennie Rönnkvist sitter intill nästa årsmöte

• Till styrelseordförande Maria Lemon

• Årsavgift klubbades till 110kr

• Protokoll finns att få – kontakta oss

Varmt tack till valberedning, kassör, revisor, medlemmar, volontärer, Ambassadörer och alla er som stöttar och bidrar till Children’s Homes arbete.

//Styrelsen Children’s Home

Valberedning intill nästa valperiod

Valberedning  intill årsmötet 2023

Ordförande: Svea Hoffmann  Kontakt: svea.hoffmann@hotmail.com

Valberedare: Birgitta Lundberg

Valberedare: Beatrice Lönnqvist

Kodrapport 2023 - kontakta oss om du vill veta mer

Kodrapport

Kodrapport för 2023 går att få genom kontakt på childrenshome@live.se

Verksamhetsberättelse för 2022 publiceras i början av februari 2023

Egna verksamhetsintäkter i SEK 2022 gav en 12% ökning mot 2021.

Dela den här sidan