Nyheter

Från julens insamling av "Gåvopaket" har centret MCTF delat ut matpaket till familjer. Ett mycket, mycket uppskattat gåvopaket som verkligen hjälper den del av befolkningen som svälter. 


Tack till Er som bidrog till Matpaket!


Dela den här sidan

Resultatet för 2022 av egen-insamlat medel blev hela 314 555 SEK. Fantastiskt!!


Det är en 20 % ökning mot 2021. Och vi är djupt rörda av att Du vill fortsätta stödja oss och det arbete vi gör för Afrikas fattiga familjer, barn, föräldralösa, sjuka och människor som på annat sätt har svårt att påverka sin egen situation.


Sammanfattning 2022:


’Resultatet var vårt näst högsta resultat någonsin om man ser till egen-insamlade medel.

Det uppnåddes genom en ökad efterfrågan av att vara del av att påverka några platser i Afrika och bidra till deras tillväxt.

Vår höga ambition av att ha låga omkostnader och ideellt arbete bland våra volontärer, ambassadörer och styrelse, bidrar till stabilitet och god utveckling för våra målgrupper - fadderbarnen och vuxna däromkring.


Children’s Home ska vara stolta över att vad vi och våra medlemmar, övriga organisationer, privatpersoner, företag uträttade under 2022, tillsammans med de samarbetspartners vi har i Afrika.


Vi står dock inför en mycket oroande framtid där inflation och krig i världen har lett till ett högst utmanande läge. Läget, som drastiskt försämrats för våra målgrupper och vi behöver därför finnas i ännu högre grad för dem, berättar verksamhetsansvarige Maria Lemon.’

För ett armband 100 kr + 20 kr frakt:

Nyheter

Januari 2023

Bistånsresan bokad och det blir avresa till Ghana den 28 Februari.

Du som medlem och fadder har fått utskick om vad man kan skicka med. Kontrollera din Inkorg.
Bilder och intervjuer med fadderbarnen tas med tillbaka och återkopplas till er faddrar.

Februari 2023

Föreläsning för medlemmarna i Rotary Klubb Sundsvall kommer att ske den 22:a februari.


Det är Maria Lemon, mor till Sara Svensson och en av grundarna av Children's Home som kommer att föreläsa på Bishop Arms i Sundsvall.


Temat är att planera och hantera en biståndsresa med mycket små medel men som ger stora resultat.

Maj 2022

Biståndsresa är planerad till Maj 2022.

Denna gång reser Karin Rönnkvist från Söråker och Maria Lemon från Sörberge. Resan har skjutits upp flertalet gånger pga covid och det är med stor osäkerhet att den blir av.

Om den blir av livesänder vi på @childrenshome.sverige på sociala medier. Kanske du får se en skymt av ditt fadderbarn eller den gåva du skänkt till oss?

Följ och Gilla oss gärna på @childrenshome.sverige ❤

Okt 2021

En vattentank kunde inhandlas för barnen på Home for Hope. Vattentanken filtrerar regnvatten från taket genom ett filtersystem, så att barnen kan släcka sin törst utan att få bakterier med i vattnet. Tanken hjälper därmed till att hålla farliga sjukdomar på avstånd.

Tack till alla som besökte vår marknad i Timrå Kommun under agusti månad. Intäkterna där var en stor del av inköpet av vattentanken!

Aug 2021

Av 5 biståndsleveranser nådde 4 fram denna gång. Det händer men är inte så vanligt att paket försvinner på vägen.

Så Children's Home försöker packa leveranserna så att om det händer ändå, ger den mening som är tänkt med leveranserna.

Barnen är väldigt, väldigt tacksamma för dessa tillfällen och för en stund blir det mycket skratt, dans, sång och tacksamhet till gåvogivarna.

Kanske du känner igen något du skänkt?

Juni 2021 På väg mot rinnande vatten

Children's Home samarbetar med en stiftelse i Tyskland. Home-for-hope.de

Stiftelsen bidrar nu till att privatskolan på Home for Hope kommer få rinnande vatten. Vi på Children's Home har bidragit med byggnadsvirke till fundamentet från den virkesleverans vi tidigare skeppat ned.

April 2021

Strax går centret MCTF i mål med projektet "Gender Equality" som pågått i Ghana med stöd av Children's Home och ForumCiv/SIDA.

Ett fantastiskt arbete som har lett till förändring för kvinnor och män och stärkt dem som föräldrar och beslutsfattare i deras lokala samhällen. Genom att få ett jämlikare samhälle så kommer förändringen att på lång sikt hjälpa en nations arbete med att bryta fattigdom. 


Projektet har även fått MCTF att växa och på kort tid har deras nätverk utökats. Det hjälper ännu fler människor i närområdet att ta del av sina rättigheter

Nov 2020 Skydd- och säkerhetspaket klart

Home for Hope har fått sin skyddande mur

Tack till alla som bidragit till Skydd- och Säkerhetspaketen! Muren är på plats och en port har monterats så barnen kan hållas skyddade

Virket är svensk gran och snickarna tycker att det är spännande att få arbeta med något så exotiskt.

Sept 2020

Nya madrasser till Home for Hope

Flera av de minsta barnen delar madrass och då slits de snabbare. Under sommaren 2020 kom så pass många gåvor in till Children's Home att vi kunde köpa nya madrasser till barnens sovsal.

Glädjen var stor!

2020 Feb

SCA Wood affärsområde trä samt logistics i norra Sverige går under julen 2019 in och sponsrar en virkescontainer till Gomoa tarkwa. Virket ska bidra till barns utbildning och kommer att hjälpa skolan på Home for Hope Preparation School att kunna få skolbänkar och mindre byggnader för mat och skolmaterial.

Children's Home bidrar med administration och en liten del av kostnaden. 

En oerhörd tacksamhet sprids över det lokala samhället och containern ger byns barn och gamla stort framtidshopp! Tack SCA!

2019 - 2021 Human Compassion

Vill du förändra världen till en bättre plats?

Hjälp oss med gåva till "Ett eget hem".


Vi bygger ett hem för barn som lever med, eller har föräldrar som dött i HIV. Hemmet behöver bli klart inom några månader.


Biståndsresan 2019


Vi delade ut förnödenheter, kläder, skor, skolmaterial och gjorde även en upphandling för att starta igång bygget "ett eget hem" för Human Compassion.

Children's Home besökte byar som har det riktigt, riktigt svårt och genom det försöker vi förstå hur vi ska förbättra Children's Homes fortsatta arbete men att trygga dagen för utsatta barn.


 

 

2019 Maj Gender Equality

Children's Home startar ett projekt om jämställdhet. Projektet ska pågå i 24 månader och slutar år 2021.

Partnerorganisation är centret MCTF som driver projektet på plats i Ghana. Framförallt kommer jämställdhetsprojektet att pågå i Gomoa West i Central region i Ghana men även påverka nätverket kring MCTF. Framförallt orhanisationerna Nkrumrah Educare, Human Compassion och Omega Project är involverade.

Genom jämställdhet visar statistik att man kan bryta fattigdomen snabbare. Därför är Slutmålet ett utökat inflytande från kvinnor in på beslutsfattande positioner i de lokala byarna, i Gomoa West district. Heja MCTF som kämpar på för att förändra för utsatta barn, kvinnor och män!

Projektet når under två år direkt 1080 personer men indirekt målgrupp kommer att vara ca 86 000 personer. 

2018 dec

Genom extra gåvor till porto, kunde Children's Home skicka paket till barn och vuxna med hygienartiklar, kläder och just denna gång - leksaker.

Känner du igen någon du skänkt?

Köp matkasse

Children's Home Region Syd säljer nu matkasse

Vill du slippa plastpåsen i butik?

Köp en matkasse 90 kr eller två st för 150 kr. Finns att hämta i Hässleholm eller i Sörberge (nu är det slutsålt i Sörberge), Timrå Kommun. Mejla childrenshome@live.se

Konferens inställd

Med anledning av att Visumansökan inte gick igenom så är föreläsningen på årsmötet samt konferensen 2 maj - med John Esaah och Rockson Yanney Essaah - tyvärr inställd!

Karin Rönnkvist ersätter på årsmötet.

2018 jan

Projekt "Skydd och säkerhet" är igång och kommer att pågå under hela året 2018. Meningen är att bygga en mur och sedan stängsla området kring hemmet "Home for Hope". Varefter gåvor kommer in byggs en sektion till.

//Styrelsen Children's Home

Det finns bottenlösa tjärnar och en väg alldeles i närheten av barnens hem.

Projektets mål är att ge skydd till de små.

2017 Sept

Skänk 100 kr och få ett armband

❤A. Compassion - vuxen

❤B. Compassion - barn

❤C. Human - vuxen

❤D. Human - barn

Var med och visa att du också förändrar världen till en bättre plats!

// Beatrice Månsson, Children's Home Syd

2017 april

Bygget av en fotbollsplan blir av

2016

Genom våra ambassadörers arbete, sponsras hemmet Human Compassion med nya madrasser.

2016 Nov

För gåvor vi fått köptes en rullstol till Parkinsons sjuk man

Köksbyggnaden klar

Tack vare stödet från Sundsvall-Vängåvans Rotary Klubb samt bidrag från privata givare så har köksbyggnaden nu blivit klar. Byggnaden är ca 130 kvm.

Förebyggande arbete

2016-2017:

Ett årsprojekt är skapat av Children's Home och Home for Hope. Medel till projektet kommer från Children's Home och SIDA (genom Forum Syd).

2015 Dec

Barnhemmet Home for Hope får besked att de kan registreras som privatskola.

Projektets mål är att hjälpa lokalsamhället och att stötta föräldrar i deras roll som förälder. Kanske vi kan hjälpa familjer att hitta sätt så de inte förlorar barn.

2015 sept

Tillsammans med Rotary Club Sundsvall-Vängåvan startar "Projekt Kök":

Rotary Club Sundsvall-Vängåvan sponsrar byggnadsprojektet "Projekt Kök" på barnhemmet i Gomoa Tarkwa.

Projektet ska leda till mindre smittspridning, bättre möjlighet till att sköta hygien och en bra arbetsmiljö för kokerskan och de som hjälper till i köket. Förrådsmöjligheter till att förvara ris, konserver m.m kommer också att upprättas samt en storsal inreds till klassrum.

2014 sept

Vi skickar pengar att köpa en vattenreservoartank. Den samlar upp regnvatten och filtrerar det så att man kan dricka rent vatten.

2014 juli

Paket med skor, kläder och saker som fotbollsskor når barnhemmet.

2014 nov

Första Biståndsresan till Ghana

Hjälppaket med skolmaterial, kläder och skolväskor skickas till Ghana

2015 juli

Juli 2022

Bygget Ett hem

I juli 2022 kunde vi starta igång bygget "ett eget hem" igen. Bygget har pågått under fyra år (sedan 2018) och då medel har funnits. Entreprenören som hjälper till arbetar gratis och vid perioder av mindre uppdrag i sin ordinarie verksamhet. De gör det för att dessa barn skulle annars aldrig ha en chans. Vi gör det av samma skäl.

Byggnationen Ett hem blev möjligt genom flertalet större gåvor som riktade sig till "Ett eget hem" Vi har både företag, organisationer, privatpersoner och Children's Homes ambassadörer inblandade med bidrag i projektet

Målet med denna byggnad är att trygga barnens boende då de idag behöver flytta runt eftersom det just nu endast går att hyra boenden i området.  

2015 aug

2015 mars

Children's Home kan genom bidragsgivare, skicka en hel container till Gomoa Tarkwa.

Containern innehåller kläder, skor, skolmaterial, möbler, husgeråd samt leksaker.

2015 februari

Nya madrasser till de minsta barnen. De gamla fulla med urin, kasserades.

2014 dec/2015 jan

Children's Home inleder ett samarbete med Carolin och Larssa från stiftelsen Home-for-Hope-De i Tyskland. Stiftelsen har inriktat sig på att bygga byggnader på och kring barnhemmet.

2015 jan

Hjälppaket skickas till Ghana

Paket med handdukar och lakan når barnhemmet Home for Hope. Varje barn har nu varsin handduk för att kunna sköta sin hygien.

Children's Home medverkar vid en familjedag på Galtströms bruk

2014 juni

Children's Home medverkar vid SCA Skogs skogsdag vid Merlo Slott i Timrå kommun. Dagen blir en succé och vi får många besökare i mattältet.

2014 feb

Children's Home mottager genom volontären Johanna Olsson, det fortsatta behovet hos Home for Hope. 

Vi får också bekräftat att man försöker driva Home for Hope på allmosor.

Children's Home startar fadderskapsprogram som ger långsiktig hjälp.

2013 dec

Alla barn hade inte kläder. Sara Svensson ringer sin mamma och en insamling börjar.

Insamlingen blir jättestor och Sara tar beslutet med sin mamma att starta Children's Home.