Vanliga frågor

1. Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

A: Fadderskap: Du får ett välkomstmejl och information om fadderbarnet Du får senare löpande information från barnets hem mellan 2 till 4 ggr per år. Läs även punkt 6.

B: Byfadderskap: Du får ett välkomstmejl och information om byn och området med information om de projekt Children's Home stöttar. Du får senare löpande information mellan 2 till 4 ggr per år.

 

2. Hur betalar jag mitt fadderskap?

Du betalar senast den 28:e varje månad till Bankgiro: 489-7658 eller Swedbank: 84202 9348 9797 34. Du kan ange stående överföring direkt. Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer som text på meddelandet/avsändaren. Vår tanke med det är att hålla nere de administrativa kostnaderna och så tänker vi även på miljön.

3. Hur länge är man fadder?

Det avgör du helt själv! Ett barnfadderskap varar oftast fram till barnet har flyttat permanent. Det brukar ske då barnet är klar med studier men ibland så tar detta några extra år. Ibland flyttar barnet tidigare till biologiska släktingar. Du får ett mejl om just det barn du stöttar, flyttar och du får då även en ny möjlighet till att bli fadder åt ett annat barn. Naturligtvis väljer du själv om du vill fortsätta ditt månadsgivande.

Mejla oss alltid om du vill avsluta ditt fadderskap.

Ett byfadderskap är så länge du vill.

4. Hur används mitt månadsbidrag?

Alla bidrag som kommer regelbundet används för långsiktiga mål. Fadderbidraget går till barn, som inte har något statligt stöd. Ett hem kan vara en privatskola eller en stödfamilj där barnen bor permanent. För att täcka kostnader så har barnen möjlighet till fler än en fadder var. 

Merparten av bidragen används till mat, hygien, ved, skola, kläder och hälsovård. Ibland kan bidragen räcka till något speciellt projekt som tex att köpa in myggnät eller liknande.

Byfadderskapsbidraget kan vara till olika projekt.

 

5. Hur vet jag att pengarna når fram genom bankgironumret?

Children's Home har inget 90-konto. För att ha ett 90-konto betalar man avgifter. Children's Home anser sig för små för det. Däremot granskas verksamheten av revisor. Children's Home är också en allmännyttig ideell förening och i och med det finns inget vinstintresse alls. Det är barnen och dess bidragsgivare som gör denna förening. Vi vill ha fler bidragsgivare - då måste vi ha ett mycket bra rykte!

På hemsidan ser du även bilder på vad faddergåvor omvandlas till

Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa vår kommande årsredovisning.

6. Vet mitt fadderbarn om mitt fadderskap?

Både ja och nej. Barnen vet om att det finns faddrar. Vi har dock valt att inte specificera för barnen vilka barn som inte har faddrar. Så det barnen vet är att varje fadder supportar alla barn  Du stödjer alltså flera barn men har fadderskap för ett specifikt barn. Barnen har möjlighet till fler än en fadder var. Det gör det också möjligt att avsluta ett fadderskap på ett humanare vis.

7. Om jag inte kan månadsbidra en månad?

Om du på något sätt skulle behöva hoppa över ett månadsbidrag så är det OK. Det kan hända vem som helst att man måste prioritera andra saker än sitt fadderskap. Du är då välkommen med ditt bidrag månaden efteråt.

Vi litar på våra faddrars överföringar. Om vi ser att du inte lämnat ditt bidrag på flera månader så meddelar vi per mejl. Vill du avsluta så tackar vi dig för tiden du varit med och vi vet och uppskattar att du var en av dem, som verkligen bestämde dig för att försöka bidra under en tid.

 

8. Hur gör jag om jag endast vill vara medlem och inte fadder?

Du kan ha endast medlemskap om du vill. Då stöttar du vår version och kan också påverka Children's Homes arbete genom att medverka på Årsmöten. Du mejlar oss att du vill vara medlem på childrenshome@live.se.

Sen betalar du din Årsavgift på 110kr till Bankgiro: 489-7658 eller Swedbank: 84202 9348 9797 34. Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer som text på meddelandet/avsändaren. Vår tanke med det är att hålla nere de administrativa kostnaderna och så tänker vi även på miljön.

Som medlem är du väldigt betydelsefull för oss och stöttar vår vision om att ge utsatta barn ökad trygghet

 

Dela den här sidan