Rättigheter

RÄTTIGHETER FÖR GIVAREN

En bidragsgivare till en ideell förening kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Bidragsgivaren är den viktigaste personen för att den ideella föreningen ska kunna genomföra sin verksamhet. Hela verksamheten byggs på bidragsgivare. Gåvorna ska vara frivilliga och kan när som helst upphöra. Det är givarens engagemang som gör gåvorna.

Får föreningen ett sviktat förtroende leder det till problem även för andra.

A. Föreningen har som mål att vara tydlig med material samt klart ange till vilket ändamål insamlingarna skall användas.

B. Insamling skall som regel alltid ske till bankgironumret.

C. Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till föreningen och förvänta sig svar.

D. Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlingarna används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill föreningen ändra användningsområde ska givaren först kontaktas.

E. Föreningen ska på olika lämpliga sätt tacka för mottagna gåvor.

F. Vill givare vara anonym skall detta respekteras. Utan givarens tillstånd skall dess namn aldrig publiceras och föreningen ska respektera om en givare inte vill bli kontaktad.

G. Givaren skall kunna få reda på kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till föreningen är frivillig, extern konsult eller anställd.

H. Givaren ska kunna ta del av föreningens senaste verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.

I. Givaren kan förvänta sig ett korrekt bemötande från föreningens representanter.

J. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av föreningen ska givaren kontaktas.

Senaste kommentaren

22.07 | 06:57

Hej Lena! Vi tar emot stickade kläder men kan bara hantera mindre mängder. Då lämnar Du till Trädgårdsgatan 5, 861 41 Sörberge (på bron) Tack för att Du tänker på oss

21.07 | 14:22

Hej tar ni emot stickade småbarnskläder,mössor,tröjor,sockar,vantar,ny mvh Lena

08.01 | 09:44

Hej!Det är våra samarbetspartners som driver hem för barn som har fått organisera/certifiera om sig till det som landet kräver. På så sätt blir de granskade av sitt eget regelverk.

08.01 | 09:09

Hej!
Jag har hört att Ghanas regering beslutat förbjuda barnhem i landet. Hur påverkar det er och barnen?

Dela den här sidan