Children's Home förmedlar faddrar till Ghana

Välkommen till Children's Home!

Svenska Children´s Home finns för att skapa goda möjligheter för barn att få en trygg uppväxt i utvecklingsländer.

Vi är en politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation med ett mål att hjälpa utsatta, marginaliserade och övergivna barn och stötta icke statliga organisationer som arbetar för barn, för jämlikhet och med familjestärkande program. Children's Homes arbete riktar sig mot västra Afrika och vår hjälp går nu till Ghana.

De som arbetar med oss inom Children's Home, är helt vanliga människor. Som du och jag. Vi bestämde oss bara, för att vi vill förändra världen, redan idag.

Våra mål

För att hjälpa utsatta barn ska vi skapa miljöer för trygg uppväxt i Utvecklingsländer

  • Driva fadderskapsprogram och förmedla gåvor
  • Bekämpa fattigdom
  • Ge fattiga barn, unga och vuxna tillgång till utbildning genom seminarier och lärlingsprogram
  • Försöka påverka den globala uppvärmningen genom upplysning i lokalsamhället
  • Stödja verksamhet för jämlikhet och familjestärkande program
  • Stötta hälsofrämjande arbete och motverka sanitetsproblem
  • Forma Informationscenter på plats i Afrika och upplysa om alla människors lika värde och rättigheter.
  • Driva att vanliga människor kan hjälpas åt för att förändra världen till en bättre plats

 

För att uppnå våra mål så är det de här tre grenarna som vi specifikt hjälper genom fadderskap, gåvor och volontärprogrammet

HOME FOR HOPE - MCTF - HUMAN COMPASSION

Home for Hope Preparation school

Det första hem som vi hjälpte som idag är en privatskola med internat.

Skolan finns på landsbygden i ett extremt fattigt område. Här bor 40 barn i åldrarna 2-18 år.

En skola är byggd på området, apelsinlund finns i närheten. Detta ger Home for Hope en låg inkomst men de klarar sig inte utan omvärldens gåvor.

Några av de äldre barnen har faddrar som bidrar till att de kan gå på gymnasieutbildning.


Till Home for Hope kan man resa som volontär.

Centret MCTF - för den som har mänskliga rättigheter men inte når dem

MCTF är en Non Government Organization - (NGO)

Centret är som ett medborgarcenter och har som mål att stärka det lokala samhället. Barn, ungdomar, vuxna, äldre, sjuka, handikappade ligger i centrets fokus. Jämställdhet står högt på programmet.


Till centret kommer de allra fattigaste familjerna De står i stort behov då det inte finns socialkontor som kan hjälpa utsatta familjer

Centret driver opinion, utbildar och informerar om mänskliga rättigheter.
De hjälper till med att visa var det finns att nå information för de som har svårt att hitta vad som är en rättighet Vanliga frågor är om myndigheter, hälsovård, nätverk eller liknande

Genom MCTF finns ett Byfadderprogram:

Medborgarna kan ansöka om månadsbidrag genom centret

Centret delar årligen ut matpaket till behövande.

Centret betalar även skolavgifter. Flera barn får därför sin rättighet till utbildning som deras familjer annars inte skulle ha haft råd med (avgifter för skoluniform, skolmaterial, prov e.t.c)

Genom Byfadderprogrammet så stödjer du centret  som drivs som en stiftelse. Det är två ägare till stiftelsen och lokalinnevånarna kan ansöka om medlemskap på centret.

Stöd MCTF och den lokala byns utveckling genom Byfadderskap

Human Compassion - hjälper föräldralösa och bortlämnade barn. 

Detta hem har plats för 15 barn. Som mest var hemmet uppe på 250 barn och flera av dem hade föräldrar som levt med HIV/AIDS. 


Våra faddergåvor ser till att barnen får mat, övrig hälsovård och en trygg säng. Ibland räcker fadderpengen till någon utflykt.


Hemmet behöver vara närmare specialistvård och därför måste man bo i områden som har högre priser än landsbygden.

De lever i misär och är beroende av frivilliga gåvor.


Dela den här sidan